2019-01-25 09:08 #0 av: Amandla

Ungefär hur många dvärgpudlar registreras i Svenska Kennelklubben varje år?