2019-01-13 11:58 #0 av: Tant Grön

Vilket av följande påståenden är inte sant?