2019-01-06 10:56 #0 av: Amandla

Pudlar är ju kända för att vara smarta, var på listan över världens intelligentaste hundar placerar de sig?