2018-12-29 14:08 #0 av: Amandla

 Vilken av följande raser är nära släkt med pudeln?