2018-11-04 09:02 #0 av: Amandla

Ungefär hur många kilo väger en dvärgpudel?