2018-10-21 13:11 #0 av: Amandla

Vilket år började man registrera toypudlar i Sverige?