2018-10-13 10:09 #0 av: Amandla

Att det inte är bra med inavel har vi lärt oss med åren, förr var det betydligt vanligare än vad det är nu. Hur hög inavelsgrad rekommenderar SKK som max, dvs hur nära släkt två hundar som ska paras får vara?