2018-10-07 20:16 #0 av: Amandla

Ungefär hur fort växer pudelpäls på en månad?