2013-10-04 14:47 #0 av: Amandla

Ni känner väl till Svenska Pudelklubbens omplaceringslista? Just nu är där fyra pudlar i varierande ålder, storlek, färg och kön som behöver nya hem.