2013-03-06 16:22 #0 av: Amandla

Om adopterade hundar som för med sig nya smittor, väl läsvärt!