Köpa pudel

KÖPA REGISTRERAD ELLER OREGISTRERAD HUND?

2014-01-08 17:04 #0 av: MaritaBo

En gång mötte jag en bedårande liten hund som jag tyckte såg mycket ut som en sheltie (Shetland Sheepdog) men inte helt och hållet. Nyfiken som jag är, frågade jag ägaren om det var sheltie i den lilla hunden. “Nej“, svarade ägaren. “Det är en Papillon. Men det är många som säger att hon ser ut som en sheltie“. Jag själv är 100 % säker på att i den lilla hunden var det sheltie inblandat, för den såg ut mer som en sheltie med både öron, färger och päls än en Papillon. Men jag ville inte bråka med ägaren om detta utan hon får tro att det var en rasren Papillon. Till saken hör också att hunden inte var registrerad i SKK, enligt ägaren.I denna artikel benämns registrerade hundar i SKK (Svenska Kennelklubben) som renras och oregistrerat som blandras.

I det sistnämnda innefattas även renrasiga hundar som inte är registrerade i SKK.

Varför?

I uppfödarvärlden, inom SKK, benämns alla oregistrerade hundar, även om de faktiskt är renrasiga,  som blandraser. Ett viktigt skäl till det är att man kan inte vara helt säker på att en oregistrerad hund är rasren. I synnerhet om föräldrarna också är oregistrerade. Det finns ingen kontroll över att de som bedriver “oregistrerad renrasavel” faktiskt är rasrena hundar.

Hur många gånger har man inte sett exempelvis en schäfer (blandras/oregistrerad) som sägs vara renrasig, men det stämmer inte med utseendet på långa vägar. 

Så hur mycket vet man om vad man köper, när man köper en blandras/ oregistrerad hund?

Inte alls mycket.

Vilka för- och nackdelar finns det att köpa en blandras före en renrasig hund och varför är det så stora prisskillnader? Det är just det som denna artikel kommer att ta upp och mycket mera.

Det finns bara EN fördel att köpa en blandras och det är att den är billigare att köpa.

Men vad vet man just om den valpen? Det enda man kan lita på är “uppfödarens” ord i detta fall.

Vilken ras är det? Vilka raser är inblandade i valpen? Vilka är föräldrarna? Hur gammal valpen är?

Hur gamla är föräldrarna? Är det utavel eller inavel? Har man kontrollerat föräldradjuren för rastypiska sjukdomar och defekter? Osv. osv.


ÄGARREGISTER

I många annonser, bland annat på Blocket, står det ofta “Registrerad i Jordbruksverket”. Detta innebär inte som en del tror att det är registrering med stamtavla och att man har kännedom om hundens ursprung, sjukdomar/defekter, genom flera led bakåt i stamtavlan.

Om hunden är registrerad i Jordbruksverket så handlar det enbart om ett ÄGARregister. Enligt lag måste man registrera sin hund i Jordbruksverkets ägarregister, vilket uppfödaren eller ägaren sköter om till en kostnad av 70 kr (2013).

Detta register underlättar om din hund springer bort.


SKK- UPPFÖDARE

Som SKK-ansluten uppfödare har man ett regelverk som man måste följa. Man har också många skyldigheter gentemot sin ras, rasklubb och sina valpköpare.

När man köper en registrerad valp finns det vissa garantier och bland det viktigaste är att man vet att den är rasren samt att dess föräldrar är friska och sunda. Tiken (eller hanen) är inte heller för ung när den har parats, vilket för tikens del kan medföra att den inte tagit väl hand om valparna om den inte uppnått tillräcklig mognad.

Inom SKK finns det något som heter RAS. Detta innebär att man tittar över vilka fel och brister en ras har exteriörmässigt och vilka hälsoproblem den har. Man tar alltid de allvarligaste felen i beaktning och skapar ett hälsoprogram som man har som mål att sträva efter, dvs. att på sikt avla bort ett allvarligt fel eller åtminstone hålla det felet på lagom nivå.

Det finns många defekter/sjukdomar i våra hundraser. Vissa är av ringa art och påverkar inte hunden på något negativt sätt men andra är väldigt allvarliga. Jag kan tyvärr inte ta upp alla fel som våra raser har, för vi har många raser och även olika defekter och jag känner tyvärr inte till alla. Här tar jag upp de tre vanligaste som finns hos Pudel.

PRA

PRA = Progressiv retinal atrofi är en ögondefekt som innebär att hunden som har defekten blir blind så småningom. Ett mycket allvarligt fel som finns hos många raser, bland annat de mindre pudlarna. Det finns också olika typer av PRA.

Idag kan man i vissa raser, där man hittat den defekta genen ta prover (DNA) och se om en hund är anlagsbärare eller inte. Hos pudel kallas den form av PRA som man kan gentesta för PRA-prcd.

I andra raser söker man fortfarande efter genen, och till dess man hittat genen ögonspeglar man regelbundet avelshundarna inför parning för att se om de har PRA. En hund med PRA ska man aldrig avla på!

Har en hund PRA så är också båda dess föräldrar anlagsbärare.

Anledningen till att jag tar upp detta med PRA är att om man parar två olika raser, och de har PRA i raserna och om föräldradjuren är anlagsbärare, så kan det i värsta fall innebära att din valp utvecklar PRA och blir blind!

Då det gäller PRA hos pudel, får man inte registrera valpar efter föräldrar som inte är officiellt DNA-testade eller hereditärt (ärftligt) fria genom sina föräldrar, och föräldrarnas resultat ska vara registrerade hos SKK innan parningen genomförs.

HD

Ett annat mycket vanligt fel är höftledsdysplasi (HD). Detta förekommer framförallt hos större raser men även små raser kan utveckla HD.

I de flesta raser som tex. Storpudel, finns det bekämpningsprogram mot detta. Båda föräldrarna ska vara höftledsröntgade före parning för att valparna ska kunna registreras i SKK.

Det är mot SKK’s grundregler att avla på hund som är behäftad med HD. Skulle detta ske, så sätts det automatiskt avelsspärr på avkommorna, dvs. valparna.

Patellaluxation

Patellaluxation finns också hos pudeln. Detta innebär i korthet glappa knäleder. Oftast märker man inget på hunden men patellaluxation kan också innebära hälta och att knät kan låsa sig eller hoppa ur led. En hund med patellaluxation, även av lindrig grad skall inte användas i avel.


SKK-ANSLUTEN UPPFÖDARE VS. BLANDRASUPPFÖDARE

Men kontrollerar inte uppfödaren av blandraser sina avelshundar? Svaret är oftast NEJ!

Ofta har de inte tillräcklig kännedom om sin egen ras och inte heller hundens partners ras. Det är två “trevliga” hundar tycker man och i många fall är man faktiskt bara ute efter att tjäna lite pengar och då parar man.

Men om man är SKK-uppfödare och avlar på renrashundar så är man skyldig att “ha koll” på sin ras och vilka hälsoprogram som finns och då minimerar man också risken för att avla fram defekter.

I vissa raser finns det hälsoprogram, som tidigare nämnts, som medför att man inte får registrera valpar om inte föräldradjuren är kontrollerade genom tex. ögonspegling, blodprover, röntgen osv. beroende på vilken defekt man har i rasen och vad man vill försöka avla bort.

Följer man inte dessa regler, kan det innebära att man får registreringsförbud, dvs. man får inte registrera några valpar under en tid och i värsta fall blir man utesluten ur SKK.

Så med andra ord, köper man en renrashund som är registrerad i SKK så har man vissa garantier för att uppfödaren har gjort vad den kunnat för att du inte ska få en sjuk valp, eller att valpen bär på en defekt som med tid utvecklas till ett allvarligt fel.

Naturligtvis finns det inga 100 % garantier för att din hund alltid kommer att vara frisk även fast du köper en renrashund som är uppfödd av en SKK-ansluten uppfödare. MEN däremot kan man vara förvissad om att uppfödaren har gjort sitt bästa för att du ska få en så frisk hund som möjligt. Men vi får aldrig glömma att det handlar om små levande varelser och allt kan hända och allt kan tyvärr inte upptäckas vid valpens veterinärbesiktning.

En SKK-ansluten uppfödare har en massa skyldigheter

Uppfödaren ska ha en sund hundhållning, det finns regler hur många hundar man får ha, hur många kullar en tik får ha och hur ofta. Även hur hundarna bor och har det i kenneln är en viktig sak. Därför finns det kennelkonsulenter som besöker kennlar då och då. De hinner inte med alla, men får de in tips så åker de och kontrollerar om allt är ok. Även miljö- och hälsovårdsinspektörer (hälsovårdsnämnden i kommunen) gör besök och kontrollerar att allt är ok. I vissa fall behöver man också tillstånd som ex. för antalet hundar man har.

Blandrasuppfödare har också skyldigheter och regler att följa

Tyvärr är det ytterst sällan de känner till detta och inte heller deras valpköpare. Det finns regler som Jordbruksverket tagit fram om hundhållning som gäller alla uppfödare oavsett om det är renras- eller blandrasuppfödare. Tex. tillståndet för att ha ett visst antal hundar och regeln att man inte får avla på sjuka hundar. Detta gäller inte bara SKK-anslutna uppfödare utan alla hundägare!


KONSUMENTLAGEN

Konsumentlagen gäller för alla uppfödare, oavsett om man är SKK-ansluten uppfödare eller blandrasuppfödare. Det betyder att man som uppfödare har ett 3-årigt ansvar för dolda fel på valpen man sålt.

Detta innebär i sin tur att OM din valp blir sjuk och det kan förmodats ha funnits redan vid köpet men inte upptäckts förrän senare (dolt fel), så har uppfödaren ett ansvar att ersätta dig för detta. Därför finns det en särskild dolda fel-försäkring man kan teckna när valparna är födda. En seriös uppfödare har alltid sina hundar och valpkullar försäkrade.

Det är få blandrasuppfödare som tecknar dolda fel-försäkring för sin valpkull och det är få blandrasuppfödare som känner till att konsumentlagen gäller även dem. Bara för att de föder upp en kull blandrasvalpar och säljer dem, innebär det inte att de fråntas sitt ansvar för den sålda valpen!

De har lika stort ansvar som renrasuppfödare. Men problemet är att det är svårt att hålla reda på dessa “blandrasuppfödare”. Det finns inget register och det är svårt att då kontrollera att även de sköter sig.

Jag har nämnt tre av de vanligaste sjukdomarna/defekterna. Men det finns så mycket mer som tex. hjärtfel, blödarsjuka, artros, CEA, näthinneavlossning m.m.

Som nämnt är det ytterst sällan som blandrasuppfödarna har kännedom om sin ras speciella sjukdomar och vill det sig riktigt illa parar de två hundar med samma defekt eller anlag….

Med andra ord så kan den “billigare blandrasvalpen” bli väldigt dyrköpt i slutändan, om det verkligen vill sig riktigt illa.


VARFÖR ÄR DÅ RENRASVALPAR SÅ DYRA?

Egentligen är inte en renrasig valp så mycket dyrare än en blandras, med tanke på det arbete och de pengar som en seriös uppfödare lägger ner.

De SKK-anslutna uppfödarna följer de hälsoprogram som finns för deras ras/-er. Ofta kostar dessa undersökningar och prover mycket pengar. Det kostar också att para med en för tiken lämplig hanhund. Det kostar att utställningsmeritera sina avelshundar, det kostar att tävla och genomgå prover så som MH, IPO osv.

För att inte tala om att det kostar mycket pengar om avelstiken får livmoderinflammation och behöver opereras. Trots att man har försäkring, så täcker det ju inte allt!

Jag själv tyckte att renrasvalpar dvs. valpar registerade i SKK, kostade mycket för länge sedan. Men sedan jag själv födde upp Shetland Sheepdog under ca 10 år, så har jag sett hur mycket pengar det faktiskt kostar.

Kostnader som en renrasuppfödare har (inom SKK):

Registerat kennelnamn, meritering av avelstiken alt. avelshanen, resor, ögonspegling, HD-röntgen och andra hälsokontroller som för patellaluxation, hjärtfel, blödarsjuka osv. Vaccinationer, avmaskning, försäkringar, hundfoder. Avgifter för registrering av valpar (för registreringsbevis/stamtavla). Språng- och valpavgifter till hanhundsägaren (om man inte har egen avelshane). 

Veterinärbesiktning, vaccinering, ev. ögonspegling (beroende på ras), valpkullsförsäkring, kennelförsäkring. Livmoderinflammationer. Förlust av avelstik alt. avelshane pga diverse orsaker. Även obduktion av valpar förekommer då och då, för att få reda på vad en valp eller delar av en valpkull avlidit av. Många uppfödare skickar också med valpen förutom mat även lite annat som borste, koppel, leksaker, skötselråd… m.m.

Och sist men inte minst: De flesta SKK-anslutna uppfödarna står tillgängliga dag och natt om man har frågor.

Du har som sagt var en hel del garantier. En bra hundhållning, hälsokontrollerade föräldrar, kort och gott - du vet mer vad du får för pengarna än om du väljer en billigare blandras.

Som jag nämnt så kan en blandrashund bli en mycket dyrköpt valp om det vill sig riktigt illa.

 


Anmäl
2014-01-09 10:38 #5 av: [Forest]

Bra skrivet o bra info jag hoppas många valpletare ser detta för att jag tror många luras att deras hund är renrasig o därmed antar dom att de gjort alla hälsotester som krävs med. 

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2014-01-09 14:25 #11 av: Amandla

Jättebra artikel! Tummen upp

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl
2014-01-09 16:03 #12 av: TjockaBerta

Intressant och bra skriven artikel

Anmäl
2014-01-13 10:46 #13 av: idipidi

Man blir glad när man går in på pudel.ifokus nu och möts av den här söta bilden! :)

Anmäl
2014-01-14 13:01 #14 av: Kitten86

En mycket bra, välskriven och informativ artikel!!

*Medarbetare på Sheltie Ifokus*

Anmäl