Allmänt om pudeln

Rasstandard för pudel

2012-01-27 15:34 #0 av: Amandla

RASSTANDARD FÖR PUDEL Pudelns hemland är Frankrike. År 1936 bildades Franska Pudelklubben som samma år utgav den första standarden (rasbeskrivning) för pudel.

PUDEL (Caniche)

 

Grupp 9

FCI-nummer 172

Originalstandard 2007-03-06

FCI-Standard 2007-04-18; franska

SKKs Standardkommitté 2007-12-11

Ursprungsland/hemland: Frankrike

Användningsområde: Sällskapshund

FCI-Klassifikation: Grupp 9, sektion 2

Bakgrund/ändamål :

Ordet caniche (det franska namnet för pudel) kommer från ordet ”cane”, femininum av canard (= and). Rasen härstammar från barbet med vilken den fortfarande har mycket gemensamt. Ursprungligen användes pudel vid jakt på sjöfågel. I länder utanför Frankrike hänför sig ordet caniche till att ”plaska i vatten”. År 1743 kallade man barbettik för ”caniche”. Så småningom kom barbet och pudel att skiljas åt. Uppfödarna bemödade sig om att bibehålla  ursprungstypen och enfärgad päls.

Pudeln har blivit mycket populär som sällskapshund tack vare sitt vänliga, glada och trogna sätt, men också tack vare att den finns i fyra storlekar och i olika färger, något för alla smaker.

Helhetsintryck:

Pudeln skall vara av normaltyp och ha en karakteristisk, krusig päls och förekommer som ullpudel eller snörpudel. Pudeln skall ge intryck av klokhet och ständigt vara alert och aktiv. Den skall vara harmoniskt byggd och ge intryck av elegans och stolthet.

Viktiga måttförhållanden:

- Nospartiets längd skall motsvara ungefär 9/10 av skallens längd.

- Kroppslängden från skulderled till sittbensknöl skall något överstiga mankhöjden.

- Höjden över manken skall ungefär motsvara höjden över korset.

- Höjden upp till armbågen skall utgöra 5/9 av mankhöjden

Uppförande/karaktär:

Pudeln är känd för sin trofasthet, sin lätthet att lära och dresseras, vilket gör den till en särskilt trevlig sällskapshund.

Huvud:

Huvudet skall vara elegant, rakskuret och i proportion till kroppen. Det skall vara välmejslat, inte grovt men inte heller överdrivet förfinat.

Skallparti

Skallens bredd skall understiga halva huvudets längd. Skallpartiet skall ovanifrån sett verka ovalt och från sidan sett lätt konvext. Skallens och nospartiets linjer skall vara lätt divergerande. Ögonbrynsbågarna skall vara måttligt framträdande och vara täckta av lång päls. Pannfåran skall vara bred mellan ögonen och smalna av mot nackknölen, som skall vara mycket markerad. (Hos dvärgvarianterna får nackknölen vara något mindre markerad).

Stop

Stopet skall vara föga markerat.

Nostryffel

Nostryffeln skall vara utvecklad och ligga i linje med den vertikala profilen. Näsborrarna skall vara öppna. Nostryffeln skall vara svart hos svarta, vita och grå pudlar, den skall vara brun hos bruna pudlar. Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall nostryffeln vara brun eller svart.

Nosparti

Nosryggen skall vara helt rak. Nospartiets längd skall motsvara ungefär 9/10 av skallens längd.  Underkäkens ben skall vara nästan parallella. Nospartiet skall vara kraftfullt och dess undre kontur skall utgöras av käkbenet och inte av överläppsranden.

Läppar

Läpparna skall vara måttligt utvecklade, tämligen torra och medeltjocka. Överläppen skall vila på den undre utan att hänga över. Läpparna skall vara svarta hos svarta, vita och grå pudlar; de skall vara bruna hos bruna pudlar. Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall läpparna vara mer eller mindre  mörkt bruna eller svarta. Mungiporna får inte vara framträdande.

Käkar/Tänder

Saxbett med starka tänder.

Kinder

Kinderna skall inte vara framträdande, utan följa kindbenens konturer. Partiet under ögonen skall vara utmejslat och föga utfyllt. Okbågarna skall endast vara svagt framträdande.

Ögon

Ögonen skall ha ett livligt uttryck. De skall vara placerade i höjd med stopet och vara lätt snedställda. Ögonen skall vara mandelformade. De skall vara svarta eller mörkbruna. Hos bruna pudlar kan ögonen få vara mörkt bärnstensfärgade. Ögonkanterna skall vara svarta hos svarta, vita och grå pudlar; de skall vara bruna hos bruna pudlar. Hos aprikosfärgade och röda pudlar kan ögonkanterna vara bruna eller svarta.

Öron

Öronen skall vara tämligen långa och hänga utmed kinderna. Öronen skall vara ansatta i  förlängningen av en tänkt linje från nostryffelns ovansida och under och förbi den yttre ögonvrån. De skall vara flata och vidga sig från ansättningen och vara avrundade längst ner. Öronen skall vara täckta av vågig och mycket lång päls. Öronlädret skall nå fram till mungipan.

Hals:

Halsen skall vara stark, lätt välvd bakom nacken, medellång och välproportionerlig. Huvudet skall bäras högt och stolt. Halsen skall vara fri från löst halsskinn och oval i genomskärning. Den skall vara något kortare än huvudet.

Kropp:

Kroppen skall vara välproportionerlig. Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden

Manke

Manken skall vara måttligt markerad.

Rygg

Ryggen skall vara kort. Överlinjen skall vara harmonisk och fast. Höjden över manken skall ungefär motsvara höjden över korsets högsta punkt.

Ländparti

Ländpartiet skall vara fast och muskulöst.

Kors

Korset skall vara avrundat utan att vara brant.

Bröstkorg

Bröstbensknappen skall vara lätt framträdande och vara placerad tämligen högt. Bröstkorgen skall nå ner till armbågen. Dess bredd skall motsvara 2/3 av dess djup. Hos storpudel skall bröstomfånget, mätt bakom skuldrorna, överstiga mankhöjden med minst 10 cm. Bröstkorgen skall vara oval och den skall vara bred i ryggpartiet.

Underlinje

Buk och flanker skall vara uppdragna utan att vara vinthundsaktiga.

Svans

Svansen skall vara tämligen högt ansatt i linje med länden. Den kan vara okuperad eller kuperad till en tredjedel från svansansättningen eller till hälften av sin naturliga längd. Svansen kan sänkas när hunden står stilla. När hunden rör sig bärs den snett uppåt.

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE.

Extremiteter:

Framställ:

Frambenen skall vara fullständigt raka och parallella med välutvecklade muskler och god benstomme. Avståndet från armbågen till marken skall något överstiga hälften av mankhöjden.

Skulderblad

Skuldrorna skall vara snedställda och muskulösa. Skulderbladen skall bilda en vinkel på ungefär 110 grader mot överarmsbenen.

Överarm

Överarmarna skall vara lika långa som skulderbladen.

Handlov

Handlovarna skall vara i linje med underarmens framsida.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara starka och nästan lodräta från sidan sett.

Framtassar

Framtassarna skall vara tämligen små, slutna och ha formen av en kort oval. Tårna skall vara väl välvda och fasta. Trampdynorna skall vara tjocka och hårda. Klorna skall vara svarta hos svarta och grå pudlar, De skall vara bruna hos bruna pudlar. Hos vita pudlar får klorna ha alla nyanser från hornfärg till svart. Hos aprikosfärgade och röda pudlar skall klorna vara bruna eller svarta.

Bakställ:

Bakbenen skall vara parallella bakifrån sett med välutvecklade och tydligt framträdande muskler. Hasorna skall vara tämligen vinklade. Vinklarna i höftled, knäled och hasled skall vara markerade.

Lår

Låren skall vara muskulösa och kraftiga.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara tämligen korta och vertikala. Pudeln skall vara född utan sporrar på bakbenen.

Baktassar

Baktassar, se framtassar.

Rörelser:

Rörelserna skall vara fjädrande och lätta.

Hud:

Huden skall vara smidig, stram och pigmenterad. Hos svarta, bruna, grå, aprikosfärgade och röda pudlar skall pigmenteringen harmoniera med pälsfärgen. Vita pudlar skall helst ha silverfärgad hud.

Päls:

Pälsstruktur

Ullpudeln skall ha riklig päls med en struktur som är fin, ullig, krusig och spänstig samt gör motstånd mot handens tryck. Pälsen skall vara tjock och ymnig med jämn längd samt ha enhetligt stora lockar.

Snörpudeln skall ha riklig päls med en struktur som är fin, ullig och tät. Pälsen skall bilda karakteristiska snören som skall vara minst 20 cm långa.

Färg

Färgen skall vara enfärgat svart, vit, brun, grå, aprikos eller röd.

Brun : Färgen skall vara ren, tämligen mörk, jämn och mättad. Beige färg eller ljusare nyanser därav är inte tillåtet.

Grå : Färgen skall vara jämn och ren och får varken vara svart- eller vitaktig.

Aprikos : Färgen skall vara jämn och får inte närma sig blek fawn, sand eller rött.

Röd : Färgen skall vara jämn över hela pälsen och får aldrig närma sig aprikos.

Ögonkanter, nostryffel, läppar, tandkött, gom, anus, pung och trampdynor skall vara väl pigmenterade.

Storlek/vikt:

Mankhöjd

Storpudel: Över 45 cm till och med 60 cm med en tolerans på 2 cm uppåt. Storpudeln skall vara som en förstorad kopia av mellanpudeln från vilken den har behållit samma kännetecken.

Mellanpudel: Över 35 cm till och med 45 cm

Dvärgpudel: Över 28 cm till och med 35 cm.

Dvärgpudeln skall i sin helhet ge intryck av en förminskad mellanpudel. I så stor utsträckning som möjligt skall samma proportioner bibehållas. Inget dvärglikt utseende får förekomma.

Toypudel: Över 24 cm till och med 28 cm (idealet är 25 cm) med en tolerans på 1 cm nedåt.

Toypudeln skall i sin helhet behålla intryck av dvärgpudeln. Samma proportioner bibehålls och skall motsvara alla standardens krav. Inget dvärglikt utseende får förekomma. Enbart nackknölen kan

vara något mindre markerad.

Fel:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

- Karprygg eller svankrygg

- Svans som är för lågt ansatt

- Överdrivet rastlös (nervig)

- Tänder:

- Avsaknad av 2 P1or beaktas ej

- Avsaknad av en eller symmetrisk avsaknad av två P2or

- Avsaknad av M3 beaktas ej

Allvarliga fel:

- Delvis opigmenterad nostryffel

- Klent nosparti

- Spetsigt nosparti

- Böjd nosrygg

- Tänder:

- Osymmetrisk avsaknad av två P2or

- För stora eller för djupt liggande ögon

- Inte tillräckligt mörka ögon

- För korta öron

- Brant kors

- Svans som är krökt över ryggen

- För raka bakbensvinklar

- Flytande eller långsträckta rörelser

- Gles, mjuk eller sträv päls

- Obestämbar eller ojämn pälsfärg: Svartgrå eller vitgrå hos grå pudel, blekt hos aprikosfärgad och röd pudel, beige eller mycket mörkt brun hos brun pudel.

Diskvalificerande fel:

- Aggressiv eller extremt skygg

- Helt avpigmenterad nostryffel

- Avsaknad av typ särskilt avseende huvudet

- Över- eller underbett

- Tänder:

- Avsaknad av en framtand eller en hörntand eller en rovtand

- Avsaknad av en P3 eller en P4

- Avsaknad av tre premolarer eller fler (gäller ej P1or)

- Medfödd svanslöshet eller tillbakabildad svans

- Sporrar eller spår av sporrar på bakbenen

- Päls som inte är enfärgad

- Vita fläckar och vitt på tassarna

- Mankhöjd över 62 cm för storpudel och under 23 cm för toypudel

- Varje tecken på dvärgväxt: äppelskalle, avsaknad av nackknöl, starkt markerat stop, utstående ögon, alltför kort och uppnäst nosparti, tillbakabildad underkäke, flyende haka

- Nästan obefintlig pannfåra

- Mycket tunn benstomme hos toypudel

- Ringlad svans med spets som faller ner över flank eller kors.

Nota bene:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar:

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Tillägg till standarden:

Tillåtna utställningsfrisyrer

Lejonklippning : Såväl ull- som snörpudel skall vara klippta på bakdelen fram till revbenen. Andra klippta partier skall vara: nospartiet på ovan- och undersidan från och med nedre ögonkanten:

kinderna; fram- och bakbenen utom manschetter eller bollar samt valfri utformning på bakdelen; svansen, utom en avslutande rund eller avlång boll. Mustasch föreskrivs för alla pudlar i denna klippning. Päls på frambenen, s k byxor, är tillåtet.

Toilette moderne : Att behålla päls på alla benen är tillåtet på det uttryckliga villkoret att följande regler respekteras:

1. Klippta partier:

a) Längst ned på frambenen från klorna till sporren samt längst ned på bakbenen till motsvarande höjd. Klippning begränsad till enbart tårna är tillåten.

b) Huvudet och svansen skall klippas enligt de regler som nämns under lejonklippning.

Undantagsvis tillåts också för denna klippning:

Kort päls – inte mer än en centimeter i längd – på underkäken. Denna päls skall vara klippt parallellt med underkäken. S k bockskägg är inte tillåtet. Svansboll saknas.

2. Avkortad päls:

Avkortad päls som ger ett småvågigt utseende skall finnas på ryggen. Pälsen får vara mer eller mindre lång, dock minst en centimeter. Pälslängden skall gradvis öka runt sidorna och högst upp på benen.

3. Toppad päls:

a) På huvudet skall pälsen bilda en lagom hög mössa. Toppad päls skall också finnas på halsen och bakåt till manken, samt framåt, utan avbrott, till de klippta partierna på tassarna, i en tänkt, lätt snedställd linje från bringans översta del. Överst på öronen kan pälsen kortas med sax eller klippas medhårs till maximalt 1/3 av deras längd. Nedre delen av öronen skall lämnas bepälsade och pälslängden skall öka uppifrån och nedåt för att sluta i en frans, som får jämnas.

b) På benen lämnas byxor, som har en markerad, prydlig övergång mot tassarnas klippta partier. Pälslängden skall öka gradvis uppåt för att på skuldrorna liksom på låren nå en längd av 4-7 cm i utdraget skick. Pälslängden skall vara i proportion till hundens storlek, men får inte ge ett pösigt intryck. Byxorna på bakbenen skall låta pudelns typiska vinkling framträda.

Engelsk klippning : Engelsk klippning är lejonklippning med motiv på bakstället i form av ”armband” och ”manschetter”. Avgränsningar mellan motiven behöver inte finnas. På huvudet kan finnas längre päls, s k top knot. (Det är förbjudet att preparera huvudpälsen med hårspray eller andra produkter.) Mustasch kan finnas. Avsaknad av mustasch är tillåtet.

Inga former av fantasiklippning som gör avsteg från standarden är tillåtna. Oavsett vilken standardenlig frisyr som hunden har skall frisyren inte tillåtas påverka bedömningen, utan alla hundar i samma klass skall bedömas tillsammans oavsett klippningen.

Pudlar som inte är klippta enligt standarden kan inte prisbedömas på officiell utställning. Diskvalificeringen gäller bara för det tillfälle då hunden inte är klippt enligt reglerna.

 

Utanför Standarden

FCI circular 95/2007 10/9-2007


The Société Centrale Canine (France) informs all the member organisations and contract partners of the following: the PUPPY clip, which is a preparatory stage to the different clips described in the breed standard of the poodle is totally accepted at shows. Consequently, poodles which are shown with this clip are eligible for any qualification provided that they meet the breed standard´s requirements

 

 

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl
2012-08-09 10:02 #1 av: TjockaBerta

Vilken bra beskrivning. Lättläst och tydlig. Oj så mycket som var fel på min fina skk reggade pudel. :-o

Anmäl
2012-08-09 14:33 #2 av: Amandla

Naw, alla pudlar blir inte utställningsstjärnor men man älskar dem ju ändå, eller hur! Cool

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl
2012-08-10 01:07 #3 av: TjockaBerta

Självklart älskar man sin hund som en familjemedlem. Jag tänkte mera att det var så många saker jag inte visst måste vara på ett visst sätt tex. färgen på klorna. Det är inget som påverkar "funktionen" på min hund, men den är tydligen fel enligt rasbeskrivningen.

Knepigt.

Anmäl
2012-08-10 01:53 #4 av: Amandla

Visst kan det tyckas vara konstigt med alla detaljer, men samtidigt är det ju så vi kan känna igen en pudel och skilja den från andra raser. Om alltför många smådelar eller flera stora viktiga delar inte stämmer med standarden så är det inte längre en rastypisk pudel.

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl
2012-08-11 20:53 #5 av: TjockaBerta

Detta är mest frågan om ett förtydligande från min sida. Jag menar inte att argumentera med dig.

Självklart ska man följa rasstandarden och behålla det som är karakteristiskt för en pudel, det var inte så jag menade.

Vad jag tyckte var lite petigt, det kanske är så hos alla raser, är att det ska skilja så mycket mellan de olika färgerna, vad som är tillåtet och inte.

Exempel: Jag tänker som så att bruna nosar på vit och svart men då får inte klorna vara bruna och sen ska skinnet vara i en färg men inte på den andra bla bla bla. Där tänkte jag att det var mera genomgående att en svart och en brun pudel har svart där och brunt där.... Det var så många avvikelser mellan de olika färgerna.

Hoppas att det blev tydligare vad jag menade.

Sen konstaterade jag för egen del att min hund har fel som är diskvalificerande, allvarliga samt fel. Det har inte säljaren upplyst mig om vid köpet. Nu hade jag ju bestämt mig både för att inte ställa ut och inte heller ta valpar efter TH men det känns ju lite dumt. Där borde man ju ha kunnat argumenterat på priset.

Orkar inte bråka med uppfödaren. Nu har jag lärt mig hur man väljer en valp i alla fall. Tyvärr har jag inte tänkt mig flera hundar sen.

Anmäl
2012-08-11 20:57 #6 av: TjockaBerta

P.S.

Åh vad ledsen jag hade blivit om jag hade gett mig på den där utställningen i april. Nu känns det skönt att jag faktiskt redan då bestämde mig för att inte ställa ut.

Det tråkigaste nu är att jag inte fick en promenadkompis men vi kanske kan träna bort de värsta rädslorna.

Anmäl
2012-08-11 21:09 #7 av: Amandla

Menade inte att argumentera med dig heller Flört utan mer på om det kommer någon och läser här, som kanske inte vet så mycket ännu om pudlar.

Tråkigt att du upptäckt såna saker hos Thomas, tycker absolut att du skulle fått veta om dem från början så du kunde valt om du ville köpa honom ändå. Visst älskar man sin pudel i vilket fall men jag förstår precis hur du menar.

Fast alla felen kanske inte syntes när han var liten? En del kommer ju med åldern, vissa bettfel till exempel kan försvinna när valpen växer och andra tillkommer.

Värre är det dock med rädslorna, det är betydligt svårare att leva med än att hunden råkar ha en svans som ligger lite för nära eller på ryggen (som exempel).

Hoppas du lyckas fint med hans träning!

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl
2012-08-11 21:28 #8 av: TjockaBerta

#7

Tyvärr var det så att de visste om det diskvalificerande felet. Det fick jag reda på här om dagen. Medfött.

Ja ja!

Jag måste få framhäva hans goda egenskaper också. Lugnare hund innomhus har man inte kunnat få. Det kan vara tyst jättelänge och när jag går och ser efter vad han gör ligger han och leker med sina leksaker. Rumsren i ett nafs. Inga olyckor. Bara att gå hemifrån, inget yl. Inte bitit sönder något annat än en knapp i en dyna som låg på golvet. Äter bra, inget krångel. Inget tiggande vid matbordet utan ligger och sover medan vi äter.

Jag säger det igen, bättre hund innomhus hade jag inte kunnat få.

Anmäl
2012-08-11 21:44 #9 av: Amandla

Härligt, då har han ju ändå grundtryggheten. Glad

Sajtvärd på Healing och Pudel, medis på Tarot och Övernaturligt

Anmäl
2012-11-26 19:36 #10 av: Zelda12

Vad säger ni om sporrar på bakbenen? Är det vanligt att pudlar föds med det? Vet ni om det brukar vara så att man tar bort dem och sen ändå ställer ut/avlar?

Anmäl
2012-11-26 20:12 #11 av: [Forest]

10 Seriös ufd avlar inte på defekta hundar nej, inte tror jag det är mer vanligt på pudel heller.

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2012-11-28 18:54 #12 av: TjockaBerta

Sporrar på bakbenen är som en extremitet. Det är som att operera bort en tå. Det gör ingen vettig veterinär.

Ibland kan pudeln ha som anlag till sporrar bak; bara som en skinnflik med ett anlag till klo på. Det kan man ta bort.

Jag vet inte hur vanligt det är.

 

Anmäl
2012-11-29 16:26 #13 av: ms-mee

Elvis hade en sån du pratar om. Sporre som bara hängde i skinnet. Klon var Inte kul att klippa! Tungan ute

Veterinären tog bort den samtidigt som han kastrerades :)

Anmäl
2012-11-30 15:21 #14 av: MiracleWithPaws

Angående sporrar... Jag hörde på uppfödarkursen hos pudelklubben häromdagen att det finns vissa pudellinjer (på de små främst, om jag förstod rätt) där vissa individer föds med sporrar på bakbenen. Men de erfarna uppfödarna känner ju veterinärer som tar bort dem, och sen säger man inget om det. Riktigt fult tycker jag. I det långa loppet förstör de ju bara sitt eget avelsarbete, och andras. Men sådär är det med mycket. Om man kan dölja felet så "finns det inte", men är det ärftligt finns det ju fortfarande kvar i hundens gener oavsett hur många operationer eller annat man låter djuret genomgå...

Anmäl
2012-11-30 17:17 #15 av: Zelda12

#14
Ja, det var lite av anledningen till att jag frågade.. Har en tråkig historia här. Hade tingat en valp mot handpenning och uppfödaren ville sälja till någon som gärna ställer ut, vilket jag vill göra. Tyvärr upplyste uppfödaren inte mig om bakbenssporrarna förrän långt efter jag tingat, och då berättade hon inte ens att det är ett diskvalificerande fel. Det upptäckte jag häromdagen när jag läste i rasstandarden.
Så jag ringde runt till lite uppfödare och frågade hur man brukar göra, det vanligaste verkar ju vara att man tar bort sporrarna när valparna är två dagar. Och sedan säger man inget om det och ställer och avlar som vanligt på dessa hundar. Jättetråkigt tycker jag, man kommer ju ingenstans i avelsarbetet med att arbeta så. Det verkar inte vara så jättesvårt att räkna ut vilka linjer som nedärver sporrar bak, verkar vara dominant anlag.
Jag läste också på ett forum för finska lapphundar att SKK:s domarkommité anser att det är doping att ställa ut hundar där man tagit bort sporrarna. Tyvärr är det ju svårt att bevisa. Uppfödarna tar ju ofta bort sporrarna själva, det är inte alla som gör det hos veterinären trots att lagen säger att man ska göra det.
Ja, trist, min lilla valp får nog stanna kvar hos sin uppfödare, det känns inget roligt att köpa en hund som man vet har ett diskvalificerande fel, även om man kan operera bort sporrarna själv sedan. Det kostar rätt mycket att göra det och det är ingen prisnedsättning på min hund. Dock verkar de flesta uppfödare ombesörja att sporrarna tas bort, antingen före eller efter leverans.

En annan sak är att det inte är säkert att veterinärer vill ta bort sporrar på bakbenen om de inte gör någon skada, det anses inte etiskt korrekt att ta bort dem. Det är tydligen en het potatis inom veterinärvärlden just nu och vissa veterinärer säger blankt nej till dessa ingrepp.

Anmäl
2012-11-30 17:19 #16 av: Zelda12

Tillägg: Sen kan man ju givetvis ifrågasätta att rasstandarden säger att bakbenssporrar inte får förekomma och att pudeln ska vara född utan sporrar, det kanske är där man ska börja jobba, för att få igenom en ändring?!

Anmäl
2012-12-01 18:58 #17 av: TjockaBerta

#14

Man tror inte sina ludna öron. Är riktigt upprörd. Det trodde jag inte om seriösa uppfödare och veterinären. Frågan är om man ska kalla dem seriösa.

Man borde få alla att anmäla det till SPK om man har en hund med baksporrar eller vet att hunden fått dem avlägsnade för att få stopp på ett sånt avlande. Som du säger förstör de ju sitt eget arbete.

Det bör inte vara så svårt att hitta de linjerna och sätta stopp för dem om man vill ha ett gott rykte och föda upp bra hundar.

Självklart ska inte en veterinär göra ett sånt ingrepp. Där får uppfödarna och veterinärerna ta och tänka om.

#15

Det låter jättekonstigt att du ska betala fullt pris för en valp med  diskvalificerande fel och sen att uppfödaren förväntar sig att du ska betala för en operation som inte är etiskt riktig att utföra för att sen kunna ställa ut den felaktiga hunden! Är det för att uppfödaren ska framstå i bättre dager?

Hoppas alla veterinären bestämmer sig för att inte göra såna ingrepp. Är det lagligt i Sverige förresten? Kupering är  ju inte längre tillåtet.

#16

Du är innne på en bättre linje tycker jag. Jag har undrat lite över varför det är fel på en del raser när det är rätt på andra. Jag trodde att pudlar från början inte hade sporrar bak.

Är det någon som vet varför pudlar inte ska ha baksporrar? Vilken funktion har det fyllt eller fyller?

Anmäl
2012-12-01 23:58 #18 av: MiracleWithPaws

Sporrar generellt är väl litegrann ett otyg. Men det kanske jag tycker bara för att jag har en hund som rev sönder sin ena (framtass-)sporre och fick opereras. Jag hade faktiskt inte koll på att det var godkänt på raser, låter ju galet i min öron, men som sagt man blir lätt lite insnöad.

Som jag förstår det ser SKK det i ungefär samma ljus som kupering. Man ska inte utföra ett ingrepp om det inte behövs. Och tittar man på lagen så tycker i alla fall jag att det är rätt tydligt...

Djurskyddslag (1988:534)
10 § Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge
injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av
veterinärmedicinska skäl.
Anmäl
2012-12-02 09:46 #19 av: [Forest]

15 men du fick väl tillbaka din handpening du lagt pga att hon uteslöt infon om baksporre?

Jag har inte hört detta innan att det är mer vanligt på vissa linjer eller att de tas bort o fuskas om detta, låter helt sjukt att de går så långt Rynkar på näsan

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2012-12-02 13:39 #20 av: MiracleWithPaws

Så vitt jag vet har inte en uppfödare skyldighet att meddela om diskvalificerande fel. Eller? Djur säljs i första hand som sällskapsdjur och kan de användas till några "officiella" tävlingar eller liknande är det bara en "bonus", och något som uppfödaren inte kan garantera i förväg. Rent moraliskt tycker man ju att en handpenning skulle återbetalas i Zelda12s situation. Men juridiskt finns det nog inte så mycket att sätta emot tror jag, eftersom det inte är ett fel som påverkar hundens hälsa.

Från SKKs köpeavtal:

"Säljaren ansvarar inte, om inte annat avtalats, för hundens exteriöra
utveckling eller för exteriöra avvikelser hos hunden i
den mån utvecklingen eller avvikelsen inte påverkar hundens
hälsa eller funktion som sällskapshund."

Detta är ju dock från köpeavtalet, tror inte SKK har något tingningsavtal? Tingning över huvud taget på djur är ju rätt vanskligt och som jag förstår det börjar det bli mer ovanligt? Det lät i alla fall så på uppfödarkursen, men det var ju bara ett tiotal personer så jag vet inte hur det ser ut generellt.

Anmäl
2012-12-02 14:55 #21 av: [Forest]

20 Jo, det är sant man säljer hundar som sällskapshundar eftersom man inte kan garantera att hunden håller måtten till annat. Men skönhetsfel anser jag man medelar valpköparen om nu denna säger att man är intreserad av ställa ut så antar jag man kanske blir senare intreserad på avelsbiten oxå. Man hoppas iaf att ufd kan vara så pass ärliga.

Sophie-Medarbetare på pudel

Anmäl
2012-12-05 16:08 #22 av: Zelda12

Jag ska få tillbaka min handpenning så det känns helt ok!
Tråkigt som sagt på en fin hund och vi såg fram så mycket emot att få hem valpen, men jag vill inte köpa från en uppfödare som inte varit ärlig från början.
Bara att leta vidare!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.